sigit pramana putra, junge architekt studio, Yogyakarta University Of Technology